Podmínky pro použití scienceofdeath.com


Obchodní podmínky upravují vztahy mezi provozovatelem scienceofdeath.com (a místními doménami) a uživatelem scienceofdeath.com (a místních domén).

1. Specifikace projektu scienceofdeath.com a základní definice

I&Q GROUP, spol. s r.o. Praha, Nepravidelna 329/9, PSC: 102 00, IC: 27488268, (dále jen "provozovatel"), provozuje internetový projekt scienceofdeath.com (dále jen "IQeu").
Podmínky používání služeb scienceofdeath.com (dále jen "PIQeu") = podmínky definující práva a povinnosti subjektů účastnících se na IQeu (Provozovatel a Uživatelé). Aktualizovaná verze PIQeu je na URL http://www.scienceofdeath.com/privacy-policy/. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit PIQeu a změna je účinná ode dne zveřejnění na výše uvedené webové stránce.
Provozovatel = subjekt, který se stará o bezproblémový provoz serveru a aplikací potřebných pro poskytování IQeu.
Uživatel = návštěvník vyplňující test, nebo někdo kdo se registruje do systému

2. Práva a povinnosti zúčastněných subjektů

Provozovatel:

 • Má právo Uživatele kdykoli jakýmkoli způsobem a v jakékoli záležitosti kontaktovat
 • Má právo odsouhlasit individuální podmínky s ostatními subjekty účastnícími se v IQeu
 • Má právo pozastavit přístup kterémukoli Uživateli bez uvedení důvodu

Uživatel:

 • Má právo kontaktovat Provozovatele IQeu
 • Má právo oznámit ukončení účasti v IQeu bez uvedení důvodu
 • Je povinen dodržovat platná PIQeu pravidla.
 • Po zaplacení má Uživatel právo zjistit výsledky testů a pokud jsou mu výsledky odepřeny, má právo kontaktovat Provozovatele a požadovat nápravu, ale není oprávněn požadovat náhradu.
 • Poskytnutím osobních údajů dává Uživatel Provozovateli své svolení k jejich vložení do databáze a použití pro kontakt Uživatele. Provozovatel zajistí, že osobní data nebudou poskytnuta žádné třetí straně, a na požádání budou z databáze vyjmuta. Vyplněním testu či registrací udílí uživatel souhlas s tímto prohlášením.

3. Účast individuálních subjektů na IQeu

Provozovatel:

 • Se účastní na IQeu od začátku až do konce, nebo do předání IQeu jinému subjektu
 • Kontroluje dodržování PIQeu a vyvozuje následky z případného porušení

Uživatel:

 • Zahajuje účast ne IQeu vyplněném testu či registrací
 • Se může kdykoli přihlásit k odběru informací vložením svého e.mailu během registrace
 • Může kdykoliv ukončit svou účast na IQeu

4. Zodpovědnost jednotlivých subjektů

Subjekty účastnící se na IQeu jsou zodpovědné ze záležitosti, které mohou svým jednáním ovlivnit.
Provozovatel:

 • Je zodpovědný za dodržování PIQeu
 • Není zodpovědný ze platební schopnost Uživatele

Uživatel:

 • Je zodpovědný za dodržování PIQeu

5. Platební systémy

Platební systémy jsou poskytovány Provozovatelem. Platební systémy a cena výsledků jsou určeny dle lokality zvolené Uživatelem při absolvování testu. V případě pokud Uživatel zvolí jinou lokalitu než ve které se v daný moment nachází, velmi pravděpodobně se k výsledkům vůbec nedostane.
Seznam zemí, platebních metod a cen:

scienceofdeath.com: 7 USD

6. Ochrana osobních dat, autorská práva

Během účasti na projektech IQeu mohou být vyměňována osobní data jméno, adresa, telefon, e=mail, (IČ0) atd.) Tato osobní data jsou důvěrná a mají k ni přístup pouze zainteresované strany. Obě strany se zavazují neposkytnout osobní data v žádné formě (tištěná, elektronická) třetí straně, mimo různých statistických přehledů, které nemohou být spojeny s žádnou konkrétní osobou. Provozovatel IQeu si navíc vyhrazuje právo provést analýzu chování ostatních subjektů zainteresovaných v IQeu a případně je poskytnout třetí straně, výhradně ve formě statistických dat, která nemohou být spojena s žádnou konkrétní osobou.

7. Podpora

E-mail
IQeu provozovatel vykoná na základě písemné žádosti specifického subjektu všechny finančně rozumné činnosti vedoucí k odstranění osobních dat daného subjektu.
I&Q GROUP, spol. s r.o. (c) 2009

Co zjistíte?

Po vyplnění dotazníku budete vědět, kdy byste umřel/a, kdybyste dál žil/a tak, jak žijete dnes. Vždy je co změnit.

Statistiky nemluví o Vás

Že se průměrně ženy dožívají 79. let a muži 73. let, to si můžete přečíst i v encyklopedii. My Vám ale řekneme, co čeká Vás, pokud nezměníte své návyky.